Sisältömarkkinointi on asiakkaan palvelemista oikeanlaisella sisällöllä

Kohderyhmä arvostaa sisältöä, josta on hänelle hyötyä. Ostopäätöstä miettiessään asiakas käy läpi monta porrasta, ennen kuin on tarpeeksi vakuuttunut tekemään päätöksiä tai ottamaan yhteyttä tarvitsemansa tuotteen tai palvelun myyjään. Yhä useammin asiakas haluaa tehdä ostopäätöksensä kokonaan ilman myynnin apua.

Oikeaa tietoa oikeille asiakkaille

Sisältömarkkinoinnissa keskitytään vastaanottajalle merkityksellisen sisällön luomiseen ja levittämiseen kohderyhmän tietoisuuteen. Se tarkoittaa esimerkiksi asiantuntija-artikkeleita, blogeja, referenssitarinoita, ohjeita, oppaita tai vertailuja – mitä tahansa aineistoa, joka on hyödyllistä asiakkaalle, luo vuoropuhelua hänen kanssaan ja vie häntä eteenpäin ostopolullaan.

Oikeanlaisen sisällön tuottamiseen tarvitaan tavoitteet ja strategia toiminnalle, tietoa ja ymmärrystä asiakkaista, heidän tarpeistaan ja oikeat kanavat, joilla heidät tavoitetaan.

Strategia ja tavoitteet

Markkinoinnin tavoitteiden tulee perustua yrityksesi liiketoiminnan kasvutavoitteisiin. Tarkennamme yrityksesi tavoitteet, muunnamme ne markkinoinnin tavoitteiksi, sekä laadimme suunnitelman millaisilla toimenpiteillä ja sisällöillä pyrimme tavoitteet saavuttamaan.

Ostajapersoonat ovat ne henkilöt, jotka haluat tavoittaa

Ostajapersoonien määrittely auttaa tuottamaan asiakaslähtöistä sisältöä joka vastaa henkilön kysymyksiin, löytyy hakukoneista ja saa aikaan toivottua toimintaa. Ostajapersoonat ovat asiakasdatan, haastattelujen ja olettamusten perusteella määriteltyjä kuvauksia ihanneasiakkaistasi.

Kun tiedät tarkasti kenelle markkinoit, sitä todennäköisempää on että markkinointisi tuottaa tuloksia.

Lue blogi: Ostajapersoonat – mihin niitä tarvitaan?

Ostopolku vie asiakasta eteenpäin

Ostopolku tarkoittaa eri vaiheita, joiden läpi asiakas käy miettiessään ostopäätöstä. Jokaisessa vaiheessa hän tarvitsee erilaista tietoa ja sisältöä harkitsemastaan tuotteesta tai palvelusta.

Houkutteluvaiheessa henkilö havaitsee ongelman tai tarpeen ja ryhtyy etsimään vastauksia kysymyksiinsä. Osoita, että tunnet hänen ongelmansa!

Harkintavaiheessa henkilö syventää tiedonhakuaan ymmärtääkseen mahdollisimman hyvin eri ratkaisuvaihtoehtoja. Osoita, että tiedät kuinka hänen ongelma ratkaistaan!

Ostopäätösvaiheessa henkilö ymmärtää ratkaisuvaihtoehdot ja päättää minkä vaihtoehdon valitsee. Miksi hän valitsisi juuri sinun yrityksesi?

Näiden vaiheiden jälkeen on vielä tärkeää vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja rakentaa positiivista asiakaskokemusta, esimerkiksi asiakaslehden avulla.

Lue blogi: Tämän takia et saa yhteydenottolomakkeelta liidejä

Sisältösuunnitelma on asiakkaan reittikartta

Kun ostajapersoonat on määritelty, on aika siirtyä sisältösuunnitelman laatimiseen. Sisältösuunnitelma kokoaa yhteen ne sisällöt, jotka kullekin ostajapersoonalle tullaan toteuttamaan hänen ostopolkunsa eri vaiheisiin. Suunnitelma ja asiakaspersoonien määrittely auttaa suunnitelman mukaisen sisällön luomisessa.

Suunnitelman toteuttamiseen liittyy jatkuva seuranta. Mitattavien tavoitteiden avulla näemme heti, mikä tuottaa tulosta ja toimii, mikä on turhaa. Sisältömarkkinointi on aina jatkuvaa toimintaa, kokemusten mukaista kehittämistä ja toimintamallien parantamista.

Ota yhteyttä, kun haluat apua sisältömarkkinoinnin suunnittelussa tai materiaalien tuottamisessa.

Meiltä saat monipuoliset sisällöt eri kanaviin joustavasti.