Brändi ja konseptit

Olisiko aika laittaa yrityksesi brändi ja yritysilme ajan tasalle?

Kehitätkö uutta liiketoimintaa? Onko toimintanne tai maailma muuttunut ja brändin kirkastuksen aika? Ajan tasalla oleva brändistrategia ja sen mukainen identiteetti ja viestintäkonsepti antavat pohjan tulokselliselle markkinoinnille.

Brändistrategia

Missio, visio ja arvot antavat pohjan strategiatyölle. Kohderyhmien, tavoitteiden ja kilpailuetujen myötä kirkastuu brändi-identiteetti ja palvelulupaus. Sen mukaan rakennetaan viestinnän työkalut, perusviestit, tyyli ja sävy sekä visuaalinen ilme. Ne antavat perustan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiselle niin, että toimenpiteet vahvistavat haluttua mielikuvaa ja vievät oikeaan suuntaan.

Tavoitteiden mukainen markkinointikonsepti määrittelee toimenpiteet ja keinot, joilla asiakkaat tavoitetaan, viedään eteenpäin eri tietoisuustasoilta ostopäätöstä kohti ja pidetään yllä asiakastyytyväisyyttä.

Joskus tarvitaan laajaa brändityötä, joskus kevyt kirjastus ja joskus riittää uusi visuaalinen ilme.

Brändiuudistus

Onko perusteellisen brändiuudistuksen aika? Laajempi brändityön paketti antaa hyvän pohjan ja välineet tulokselliselle markkinoinnille ja viestinnälle.

Brändiuudistuspaketin sisältö:

  • workshop-brändityö
  • brändistrategia (visio, missio, arvot, palvelulupaus, brändi-identiteetti, perusviestit, slogan, äänensävy, kilpailuedut kohderyhmittäin, hissipuhe)
  • visuaalinen identiteetti
  • laajempi brändikirja ja graafinen ohjeistus

Brändin päivitys

Kaipaako nykyinen brändisi kirkastusta ja päivitystä? Riittääkö kevyempi ohjeistus uudelle brändille? Tällä saat jo perusasiat kuntoon.

Brändin kirkastuspaketin sisältö:

  • workshop-brändityö
  • brändistrategia (tavoitteet, palvelulupaus, visuaalinen identiteetti)
  • kiteytetty brändikirja ja kevyt graafinen ohjeistus

Vahva brändi avaa uusia ovia

Lue lisää brändin rakentamisesta ja sen merkityksestä blogistamme.

Siirry artikkeliin

Yritysilmeen suunnittelu

Laadukas ja yhtenäinen yritysilme erottaa yrityksesi kilpailijoista ja helpottaa viestinnän tunnistettavuutta.

Yritysilmeellä on suuri merkitys: yrityksesi visuaalisella ilmeellä luot asiakkaalle yrityksestäsi ensivaikutelman. Sen avulla voit ilmentää yrityksesi arvoja ja vahvistaa toivottua mielikuvaa.

Yritysilmeen suunnittelu sisältää elementit yrityksen yhtenäiseen visuaaliseen ilmeeseen. Lopuksi kaikki elementit kootaan yhteen ilmeohjeistukseksi, jonka avulla ilmeen säilyttäminen onnistuu myös ihmisten ja tehtävien vaihtuessa.

Liikemerkin ja logon suunnittelu

Liikemerkin ja yrityksen logon suunnittelu sekä näiden käyttö yhdessä.

Graafiset elementit ja kuvamaailma

Yritysilmeessä käytettävät elementit ja kuvien tyyli.

Typografian suunnittelu

Painetussa ja sähköisessä viestinnässä käytettävät tekstityylit.

Värimaailman määrittely

Yyritysilmeen päävärit ja lisävärit.

Graafinen ohjeistus

Graafinen ohjeistus kokoaa yritysilmeen yhteen pdf-tiedostoon, jossa ohjeistetaan logon, värien ja fonttien käyttö esimerkein.