Asiakaslehti tämän päivän asiakkaille

Printtilehti, näköislehti, verkkolehti vai mobiililehti? Mitä asioita asiakaslehden suunnittelussa tulee huomioida?

Sähköiseksi muuttuva maailma muuttaa myös asiakaslehden roolia. Kotiin tuleva painettu asiakaslehti tarjoaa monelle asiakkaalle mukavaa vaihtelua ruutuun tuijotteluun ja sen kannattajakunta on selkeä ja vankkumaton. Sähköinen asiakaslehti on yhä suositumpi vaihtoehto. Mobiilin käyttö kasvaa ja yhä useampi etsii tarvitsemansa tiedon puhelimensa avulla sähköisiltä kanavilta.

Hyvän asiakaslehden tekemiseen tarvitaan asiakastuntemusta. Ratkaisut tehdään palvelemaan asiakasta, täyttämään yrityksen viestintätarpeet. Asiakaslehden etuna on suora kontakti asiakkaaseen. Lehden muoto voi olla painettu tai sähköinen. Tärkeintä on rakentaa positiivista asiakaskokemusta ja lujittaa asiakassuhdetta – kustannustehokkaasti ja vaivattomasti.

Asiakaslehtiä kokonaispalveluna suunnittelusta sisällön hyödyntämiseen eri kanavissa.

Asiakaslehtiä vuosittain n. 800 000 lukijalle

Yli 20 vuotta asiakaslehtiä samoille asiakkaille

60 000€ / vuosi säästö postituskustannuksissa

Oikeanlainen konsepti ja laadukas sisältö

Asiakaslehdellä on oma roolinsa osana yrityksen omaa mediaa. Parhaimmillaan oma, ostettu ja ansaittu media tukevat tehokkaasti toisiaan. Asiakaslehti on yksi kohtaamisista asiakkaiden kanssa, verkkosivujen, blogien, sosiaalisen median kanavien ja muiden yrityksen omien kanavien rinnalla. Kiinnostavuuden ratkaisee hyvä sisältö.

Hyvä asiakastuntemus auttaa suunnittelemaan sisällön kiinnostavaksi ja asiakkaiden mielestä hyödylliseksi. Samalla asiakaslehti kantaa perille oikealla tavalla ne tärkeät asiat, jotka asiakkaan on hyvä tietää, jotta asiakassuhde muodostuu lujaksi ja luottamukselliseksi. Painettu asiakaslehti tulee asiakkaan kotiin muistuttamaan yrityksestä tarinoiden ja hyödyllisen sisällön avulla. Verkkolehti tarvitsee jakeluun kanavat ja vahvan sisältömarkkinoinnin.

Asiakaslehden suunnittelussa on hyvä selvittää ainakin seuraavat asiat:

  1. Kenelle lehteä tehdään, mikä häntä kiinnostaa?
  2. Miksi lehteä tehdään? Mitä tavoitteita yrityksellä on lehden suhteen?
  3. Mitkä ovat asiakaslehden tehtävät yrityksen viestinnässä?
  4. Millainen on lehden konsepti ja toteutustapa?
  5. Miten lehteä kehitetään ja pidetään tuoreena?

Verkkolehti, painettu asiakaslehti vai uutiskirje?

Kummallakin on puolensa ja kannattajansa. Tehokas yhdistelmä on käyttää molempia ja räätälöidä sisältö kanavan tarpeiden mukaiseksi. Painettu lehti kertoo painavaa asiaa, mutta myös taustoittaa ja viihdyttää. Se otetaan mukaan aamiaispöytään tai sohvalle. Verkkolehti keskittyy välittämään informaation selkeästi ja niin, että se myös löytyy silloin, kun sitä tarvitaan. Verkkolehdessä sisällön avulla voidaan tavoittaa uusia lukijoita ja asiakkaita, sillä sisältöä on helppo hyödyntää muissa kanavissa. Uutiskirje toimii verkkolehden täydentäjänä tai jopa korvaajana, sillä sisältö on helppo varioida kohderyhmän mukaan.

Lisää lukijoita sisältömarkkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin avulla

Asiakaslehden verkkoversio vaatii aktiivista sisältöjen jakamista, jotta se tavoittaa asiakkaat. Yrityksen omat kanavat ja sisältömarkkinointi ovat avainasioita lukijoiden löytämiseksi. Asiakkaille lähetetty uutiskirje on tunnetusti oivallinen linkki verkkolehteen.

Sosiaalisen median kanavissa voi jakaa ajankohtaisia ja asiakkaille hyödyllisiä aiheita. Samalla verkkolehti palvelee sosiaalisen median sisällöntuotantoa tarjoamalla hyödyllistä, asiakasta kiinnostavaa ja yrityksen viestintätarpeet huomioivaa sisältöä jaettavaksi.

Hakukoneoptimoinnin ja hyvän sisällön avulla tavoitetaan myös uusia kohderyhmiä ja potentiaalisia asiakkaita hakukoneiden kautta. Laadukas sisältö rakentaa yrityksen mielikuvaa ja luottamusta lukijoiden keskuudessa. Samalla kohderyhmän ja ostopolun vaiheet huomioiva sisältö ohjaa lukijaa kohti asiakkuutta.

Lukijoiden analysointi

Verkkolehden ja yrityksen tavoitteiden mukaan räätälöity analytiikka mahdollistaa sivuston monipuolisen seurannan ja tarjoaa arvokasta tietoa lukijoiden käyttäytymisestä. Analytiikan avulla voidaan seurata esimerkiksi mitkä aiheet tai artikkelit kiinnostavat lukijoita eniten, mitä kanavia pitkin artikkeleiden pariin saavutaan, tai mitkä sisällöt ohjaavat tehokkaimmin lukijoita eteenpäin kohti ostotapahtumaa.

Tavoitteisiin perustuvat mittarit voidaan koota helposti hahmotettaviksi näkymiksi ja raporteiksi, jolloin kaikki oleellinen tieto löytyy yhdellä silmäyksellä. Tällainen monipuolinen analytiikka on toteutettavissa Googlen ilmaisilla työkaluilla.

Painetun lehden osalta voidaan toteuttaa lukijatutkimuksia, joista saatavan tiedon avulla nähdään, kuinka asiakkaat kokevat lehden ja sen sisällön.

Me tarjoamme sinulle asiakaslehden vaivattomana kokonaispakettina

Jätä yhteydenottopyyntö. Käydään yhdessä läpi millainen asiakaslehtiratkaisu sopisi parhaiten yrityksesi tavoitteisiin.