Yritys

Me Selektillä uskomme hyvään palveluun ja asiakaskokemuksen voimaan. Jokainen Selektiläinen toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Näin yhteistyö saadaan mahdollisimman sujuvaksi, suunnittelija oppii tuntemaan asiakkaan ajatukset ja toiveet, ja projektien hierarkia pysyy kevyenä.

Haluamme toimia kumppaninasi viestintäkokonaisuuden kehittämisessä ja yksittäisten markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden toteuttamisessa.

Kokemusta ja näkemystä

Mainostoimisto Selekti on perustettu vuonna 1979. Toimipaikkamme sijaitsee Kouvolassa, asiakkaamme ympäri Suomea.

Monet markkinoinnin ja viestinnän lainalaisuuksista pysyvät samoina vuodesta toiseen. Viestin vastaanottajana on aina ihminen, ja viestillä pyritään vaikuttamaan hänen käyttäytymiseensä ja ostopäätökseen.

Kanavat ja työkalut sen sijaan muuttuvat jatkuvasti. Ihmisten ostokäyttäytyminen on muuttunut ja siirtynyt verkkoon. Me kehitymme ajan mukana.

Arvostamme pitkiä asiakassuhteita

Tuloksellisuus, yhteistyön helppous ja asioiden sujuminen ovat edellytys pitkille asiakassuhteille. Suurin osa asiakkuuksistamme on kestänyt vuosikausia, jopa vuosikymmeniä. Me arvostamme pitkiä kumppanuussuhteita. Uskomme, että asiakkaammekin niin tekevät.