Saavutettavat verkkosivustot

Saavutettavuus tarkoittaa verkkosivun suunnittelua ja toteutusta siten, että sivusto on helppo käyttää kaikille käyttäjille, myös niille, joilla on erityistarpeita.

Esimerkkejä asioista, joita tulee huomioida saavutettavaa verkkosivustoa toteuttaessa:

  • Sisältö on helppolukuista ja selkeää. Myös linkkien teksteihin ja kuvauksiin tulee kiinnittää huomiota, linkistä tapahtuva toiminto ei saa tulla yllätyksenä.
  • Tekstin ja taustavärin kontrasti tulee olla tarpeeksi suuri, että teksti on helposti luettavissa.
  • Tekstin koon tulee olla riittävä, lisäksi tekstin pitää olla suurennettavissa.
  • Sivuilla tulee voida navigoida myös ilman hiirtä. Näin sivujen käyttö on helpompaa esimerkiksi näkövammaisille tai motorisia ongelmia omaaville henkilöille.
  • Informaatiota sisältäville kuville on kirjoitettu vaihtoehtoinen teksti kertomaan, mistä kuvassa on kyse ja mistä vastaavan tiedon löytää.
  • Sivujen tulee olla yhteensopivia apuvälineiden, kuten ruudunlukijoiden kanssa.
  • Välttävät sisältöä, joka voi aiheuttaa epileptisiä kohtauksia tai muita terveysriskejä käyttäjille.
  • Sivuston tulee noudattaa saavutettavuusstandardia (WCAG 2.1).

Saavutettavat verkkosivut mahdollistavat kaikille käyttäjille tasa-arvoisen pääsyn sisältöihin ja -palveluihin. Lisäksi saavutettavuus voi auttaa yrityksiä tavoittamaan laajemman yleisön, joka voi koostua esimerkiksi ikääntyvistä ihmisistä.

Lue lisää verkkosivujen toteutuksesta

Huomioimme saavutettavuusvaatimukset sivustojen teknisessä toteutuksessa.
Tarvittaessa autamme myös saavutettavan sisällön toteuttamisessa.