Yritysilmeen suunnittelu

Laadukas ja yhtenäinen yritysilme erottaa yrityksesi kilpailijoista ja helpottaa viestinnän tunnistettavuutta.

Yritysilmeellä on suuri merkitys: yrityksesi visuaalisella ilmeellä luot asiakkaalle yrityksestäsi ensivaikutelman. Sen avulla voit ilmentää yrityksesi arvoja ja vahvistaa toivottua mielikuvaa.

Yritysilmeen suunnittelu sisältää elementit yrityksen yhtenäiseen visuaaliseen ilmeeseen. Lopuksi kaikki elementit kootaan yhteen ilmeohjeistukseksi, jonka avulla ilmeen säilyttäminen onnistuu myös ihmisten ja tehtävien vaihtuessa.  

Yritysilmeen suunnittelu sisältää

Liikemerkin ja logon suunnittelu

Liikemerkin ja yrityksen logon suunnittelu sekä näiden käyttö yhdessä.

Graafiset elementit

Yritystunnuksen yhteydessä käytettävät elementit.

Typografian suunnittelu

Määritetään painetussa ja sähköisessä viestinnässä käytettävät tekstityylit.

Värimaailman määrittely

Määritetään yritysilmeen päävärit ja lisävärit.

Graafinen ohjeistus

Graafinen ohjeistus kokoaa yritysilmeen yhteen pdf-tiedostoon, jossa ohjeistetaan logon, värien ja fonttien käyttö esimerkein.

Vai tarvitsetko brändin kirkastusta laajemmin? Kysy lisää.

Projekti etenee seuraavasti

  1. Aloituspalaverissa kartoitetaan ilmeen nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet.
  2. Aloitustietojen pohjalta suunnitellaan ja tehdään muutama luonnosehdotus logosta, väreistä, fonteista.
  3. Esittelypalaverissa käydään luonnosehdotukset läpi ja valitaan, mistä jatketaan eteenpäin.
  4. Mahdollisuus yhteen korjauskierrokseen.
  5. Hyväksytystä suunnitelmasta muokataan käyttö- ja painovalmiit aineistot sovituista materiaaleista. Kootaan suunnitelmat ilmeohjeistoksi ja toimitetaan asiakkaalle.

Jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella, niin ryhdytään hommiin!