Miten inbound eroaa perinteisestä markkinoinnista?

Kirjoittanut Ville, 27.3.2019

Ihmisten osto- ja mediakäyttäytyminen on muuttunut, heidät tavoittaa aivan eri tavoilla ja eri kanavista kuin aikaisemmin. Lisäksi he etsivät entistä enemmän tietoa ostopäätöksensä tueksi, ostivatpa he sitten verkkokaupasta tai kivijalasta.

Pysyykö markkinointi vauhdissa mukana?

Perinteinen markkinointi (mm. telkkari, lehtimainonta, radiomainonta, suoramarkkinointi ym.) on yksisuuntaista. Puhutaan outbound-markkinoinnista. Siinä brändi totutusti kertoo omasta tuotteestaan ja palvelustaan isolle yleisölle kovaan ääneen, usein myös isolla mediabudjetilla. Samalla toivotaan, että viesti tavoittaa mahdollisimman monta potentiaalista asiakasta, ja että joku heistä reagoisi toivotulla tavalla.

Samalla on ollut hirveän vaikea osoittaa markkinoinnin kannattavuutta. Tuliko myyntiä lisää? Ehkä tuli, mutta tuliko se juuri tämän kampanjan seurauksena? Osataanko sanoa kuinka monta uutta asiakasta kyseinen kampanja toi? Jälkimmäinen saattaisi olla tieto, jonka markkinointitiimi mielellään kertoisi yrityksen johdolle.

Inbound-markkinointi vastaa ihmisten muuttuneeseen käyttäytymiseen

Inboundista törmää välillä suomennettuun termiin houkuttelumarkkinointi. Inbound-markkinoinnin tavoitteena onkin houkutella potentiaalinen ostaja vuorovaikutukseen yrityksen kanssa, jopa ennen kuin tämä edes harkitsee ostamista.

Inbound-markkinointi ei tyrkytä, vaan henkilö etenee ostopolulla omaa tahtiaan. Markkinointia tekevä yritys pyrkii auttamaan henkilöä tämän etsiessä ratkaisua ongelmaansa. Laadukkaat ja lisäarvoa tuottavat sisällöt ovat tässä avainasemassa. Eri ostajapersoonille ja ostopolun vaiheille suunnitellaan omat sisältönsä, joiden avulla henkilöä pyritään ohjaamaan eteenpäin kohti ostopäätöstä.

Kun perinteisessä markkinoinnissa viestin jakelu on markkinoijakeskeistä, inboundissa sisältö julkaistaan niissä kanavissa, joista ostajapersoona tavoitetaan. Markkinoinnin automaation avulla voidaan viesti myös ajoittaa sopivaan hetkeen, esimerkiksi tarjota henkilöä kiinnostavaa sisältöä uutiskirjeen muodossa silloin, kun tämä on omilla toimillaan ilmaissut kiinnostuksensa asiaan.

Inbound-markkinoinnille asetetaan liiketoiminnasta johdetut tavoitteet, joihin kaikki toimenpiteet tähtäävät. Jos tiedetään euromääräinen kasvutavoite, voidaan määritellä kuinka monta uutta asiakasta tarvitaan. Tästä voidaan edelleen johtaa tarvittavien liidien ja sivuston vierailijoiden määrä.

Tavoitteiden toteutumista mitataan ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Kun markkinoinnin tavoitteet ja mittarit ovat kunnossa, pystytään vastaamaan aiemmin esitettyyn kysymykseen: ”Kuinka monta uutta asiakasta saimme?”