Millaiselle yritykselle inbound-markkinointi sopii?

Kirjoittanut Ville, 25.4.2019

Yksi pinnalla olevista markkinoinnin keinoista on inbound-markkinointi. Inbound-markkinointi muodostuu niin monesta osa-alueesta, että voi olla hankala hahmottaa mitä kaikkea se tarkoittaakaan. HubSpot kumppanitoimistojen määrä Suomessa kasvaa, ja osittain senkin takia ympärillä on enemmän ja enemmän puhetta inbound-markkinoinnista, HubSpotista ja sen tuomista mahdollisuuksista.

On kuitenkin hyvä tiedostaa, että inbound-markkinointi ei sovi kaikille yrityksille. Kokosin muutamia asioita, joita on syytä pohtia jos harkitsee inbound-markkinointiin ryhtymistä.

Kuinka asiakkaasi toimii ennen ostopäätöstä?

Etsiikö tuleva asiakkaasi netistä tietoa ongelmaan tai kysymykseen, johon palvelusi tarjoaa ratkaisun? Kouluttaako hän itseään ja lisää tietoisuuttaan ratkaisusta ennen kuin tekee ostopäätöksen? Tarvitseeko hän aikaa harkintaan ennen kuin päättää tuleeko hänestä asiakkaasi?

Jos tuotteesi tai palvelusi vaatii tiedon keräämistä, kertaostos on kohtalaisen suuri eikä ostoa tehdä heräteostoksena, voi inbound-markkinointi kenties sopia yrityksellesi.


Esimerkkitoimialana voidaan nostaa autokauppa, jossa ostosta joutuu kenties pohtimaan hieman pidempään. Perinteisesti auton ostaminen on voinut tapahtua niin, että astellaan liikkeeseen ja koeajetaan pari vaihtoehtoa, jutellaan myyjän kanssa ja edetään kaupantekoon.

Entäpä sähköautot? Aihe on suhteellisen tuore ja monilla on vielä avoimia kysymyksiä. Mikä on auton toimintasäde, miten akut kestävät Suomen olosuhteita, kuinka järjestän auton latauksen taloyhtiössä tai työpaikalla. Tiedon tarve harkintavaiheessa lisääntyy merkittävästi. Se autokauppias, joka tässä vaiheessa osaa auttaa ihmistä hänen kysymyksissään, on vahvoilla.


Kuinka yrityksesi suhtautuu markkinointiin?

Suhtaudutaanko yrityksessäsi markkinointiin somepäivityksiä ja kivoja kampanjoita tekevän porukan puuhasteluna? Entä jos markkinointitiimisi toisikin kuukausipalaverissa pöytään konkreettiset luvut saavutetuista asiakasmääristä ja markkinoinnin tuotosta?

Mielestäni markkinointi pitäisi nähdä kulun sijaan investointina, joka kasvattaa yrityksen myyntiä.

Yrityksen liiketoiminnan kasvutavoitteet määrittelevät myös inbound-markkinoinnin tavoitteet. Kaikki toiminta pohjautuu näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Kuinka paljon myyntiä tulee saavuttaa ja missä ajassa, kuinka monta uutta asiakasta tämä tarkoittaa?

Inbound-markkinoinnin taktiset toimenpiteet johdetaan näistä tavoitteista. Kuinka monta laadukasta liidiä myynti tarvitsee tavoitellun asiakasmäärän saavuttamiseen? Kuinka paljon sivustoliikennettä tarvitaan tarvittavan liidimäärän saavuttamiseksi? Millä toimenpiteillä tuo liikenteen määrä on saavutettavissa?

Kun dataa alkaa kertyä, nähdään mitkä toimenpiteet ja kanavat tuottavat parhaiten tuloksia, ja missä on vielä kehitettävää. Kun tuotettu sisältö alkaa keräämään liikennettä, ja kun automaation avulla liidejä saadaan kuljetettua ostopolulla eteenpäin myynnille saakka, on inbound-markkinointisi päässyt vauhtiin.

Onko myyntitiimisi valmis työskentelemään tiiviissä yhteistyössä markkinoinnin kanssa?

Onnistunut inbound-markkinointi edellyttää yhteistyötä markkinoinnin ja myynnin välillä. Markkinoinnin tarkoitus on tuottaa laadukkaita liidejä myynnin kontaktoitavaksi. Jotta markkinointi tietää millainen on hyvä ja laadukas liidi, tulee myynnin kertoa tämä heille. Yhtä tärkeää on keskustelu matkan edetessä; myynnin tulee antaa palautetta saatujen liidien laadusta, ja määrittelyä tulee tarvittaessa tarkentaa.

On resurssien hukkaamista, jos markkinointi toimittaa myynnille sellaisia liidejä, jotka eivät ole sopivia yrityksesi asiakkaaksi.

Kun laadukas liidi on määritelty ja markkinoinnin kautta alkaa tulla liidejä myynnille, on myynnin vastuulla hoitaa nämä liidit sovitulla tavalla ja sovitussa ajassa. Hyväkään liidi ei muutu asiakkaaksi ilman asiantuntevaa myyjää joka on yhteydessä henkilöön.

Inbound-markkinoinnin kautta saadut liidit ovat perehtyneitä sisältöihisi ja tarjoamaasi palveluun. Tämä antaa myynnille erilaiset lähtökohdat keskusteluun kuin täysin kylmälle henkilölle soitettussa puhelussa.

Oletko valmis laittamaan resursseja inbound-markkinointiin?

Inbound-markkinointi vaatii resursseja ja aikaa ennen kuin tulokset alkavat näkyä. Inbound-markkinointi on pitkäjänteistä työtä, eikä niinkään kampanjaluontoista kuten perinteinen markkinointi usein on. Keskiössä on asiakas, jota yritys pyrkii auttamaan lisäarvoa tuovien sisältöjen ja vuorovaikutuksen keinoin, ja rakentamaan näin luottamusta. Ja sisältöjen tuottaminen vaatii jonkin verran työtä.

Henkilöresursseja vaaditaan mm. strategiseen suunnitteluun, käyttöliittymäsuunnitteluun ja tekniseen toteutukseen, sisältöjen tuottamiseen ja hakukoneoptimointiin, tuotettujen sisältöjen jakeluun ja verkkomainontaan, automaation ja työnkulkujen määrittelyyn sekä myyntityöhön.

Inbound-markkinointi vaatii myös teknologisia panostuksia. Selekti Inbound -palvelumme toimii HubSpot-järjestelmää hyödyntäen. Se on yksi kehittyneimmistä inbound-markkinoinnin ja markkinoinnin automaation järjestelmistä. Lisäksi HubSpotissa on omat työkalunsa myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin. HubSpotin hinnoittelu perustuu kuukausihinnoitteluun, ja hinnat vaihtelevat tarvittavien ominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi HubSpot Marketing Pro -version kustannus on 740 euroa kuukaudessa, ja tähän lisenssiin sisältyy mm. mahdollisuus markkinoinnin automaatioon.

Selekti Inbound -palvelumme hinnoittelu perustuu suunniteltujen toimenpiteiden pohjalta arvioituun työmäärään. Inbound-markkinoinnin toimenpiteet ja laajuus suunnitellaan yrityksesi tavoitteiden perusteella. Inbound-markkinoinnin vaatima budjetti riippuu siis yrityksesi tavoitteista, ja kuinka nopeasti haluat ne saavuttaa.