Millainen on hyvä verkkolehti

Kirjoittanut Tarja, 30.1.2019

Asiakasviestinnässä painetun asiakaslehden rinnalle tarvitaan usein sähköinen versio. Tehokas yhdistelmä onkin käyttää molempia muotoja ja räätälöidä sisältö kanavan tarpeiden ja kohderyhmän mukaiseksi. Sähköinen versio avaa myös tien uusien asiakkaiden hankintaan laadukkaan sisällön avulla.

Asiakaslehden julkaisun ratkaisut päätetään kohderyhmän, tavoitteiden ja tilanteen mukaan. Hyvä asiakastuntemus ratkaisee tässäkin asiassa. Asiakkaille on tarjottava palveluita, joita he haluavat sellaisessa muodossa, joka heidän mielestään on hyödyllisin.

Asiakaslehden rooli asiakaskokemuksen parantajana on ehdoton, mutta lehden hyödyllinen, asiakassuhdetta lujittava sisältö toimii myös uusien asiakkaiden houkuttimena.

Painettu asiakaslehti täydentyy usein tehokkaasti sähköisellä versiolla. Asiakkaat hakevat tarvitsemaansa tietoa yhä useammin verkosta ja sieltä tieto myös löytyy helposti ja juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Painettujen asiakaslehtien pdf-versiot täyttävät paikkansa parhaiten lehden julkaisijan tarvitsemina arkistoina. Asiakkaiden käytössä ne ovat osalta jo jääneet taakse jo senkin takia, että kännykkäruudulta niitä on mahdotonta lukea. Puhumattakaan oikean sisällön löytymisestä ilman, että täytyy selata monta pdf-lehteä kannesta kanteen. Toisaalta, jos yritys pitää näkyvillä aikaisempia pdf-lehtiään, asian löytyminen on mahdollista, vaikkakin vaivalloista.

Asiakaslehden rooli asiakaskokemuksen parantajana on ehdoton, mutta lehden hyödyllinen, asiakassuhdetta lujittava sisältö toimii myös uusien asiakkaiden houkuttimena. Tässä sähköinen versio näyttää paremmat puolensa.

Lue blogi: Miten asiakaslehdellä parannetaan asiakaskokemusta?

Numerokohtainen verkkolehti vai jatkuva nettipalvelu?

Numerokohtainen sähköinen asiakaslehti on ajankohtainen kokoelma asiakkaan tarvitsemaa tietoa. Numerokohtainen muoto sopii asiakkaille, jotka haluavat pysyä ajan tasalla ja lukea asiat, jotka hänen on hyvä tässä hetkessä ja tilanteessa tietää ja joiden avulla hän parantaa ja helpottaa omaa elämäänsä. Miinuspuolella on aikaisemmin julkaistujen sisältöjen vaikeampi löytyminen. Jokin asia voi tulla asiakkaalla ajankohtaiseksi myöhemmin ja jos sisältö on jaoteltu lehtikohtaisesti, sitä on vaikeampi löytää.

Jatkuvan palvelun muodossa sähköisen lehden sisältö voidaan jaotella asiakkaan kannalta selkeisiin osioihin ja uuden painetun lehden sisältö päivitetään palveluun siihen sopivasti muokattuna tuoreeltaan. Plussana on sisällön helppo hyödynnettävyys sekä asiakkaan että julkaisijan kannalta. Asiakas löytää halutun tiedon silloin, kun sitä tarvitsee. Sisältömarkkinointi on helppoa hakukoneita ja yrityksen muita kanavia hyödyntäen. Palvelulla on hyvä olla oma roolinsa ja tehtävänsä yrityksen muiden viestintäkanavien rinnalla.

Sähköisessä versiossa sisältö ei ole enää lisäetua asiakkaille, pelkästään heidän asiakastyytyväisyytensä lisäämiseksi tuotettua aineistoa, vaan se on avoinna kaikille muillekin. Näin hakukoneiden kautta saavutetaan uusia potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat hyvän ja laadukkaan sisällön avulla napattavissa omiksi liideiksi ja hyödynnettäviksi inbound-markkinoinnissa.

Lue blogi: Mitä inbound-markkinointi on?

Sähköinen numerokohtainen asiakaslehti

Numerokohtainen sähköinen lehti

 • Sisältö on aina ajankohtainen asiakkaan kannalta
 • Mobiilistikin helposti luettavissa
 • Helposti jaettavissa muissa kanavissa
 • Hakukoneiden kautta uudet asiakasryhmät tavoitettavissa

Haasteena

 • Asiakkaan tavoittaminen vaatii sisältömarkkinointia
 • Aikaisempien julkaisujen aineisto ei ole enää käytettävissä tai sitä on hankala hakea
 • Asiat eivät löydy helposti silloin, kun niitä tarvitsee

Jatkuva sähköinen palvelu

 • Hyvä ja laaja tietopankki asiakaskokemuksen syventämiseksi
 • Helppo löytää tarvittava tieto kaikilla välineillä. Sisältö jaoteltu asia-aiheiden mukaisesti, eikä numerokohtaisesti
 • Vaivaton jakaa ja hyödyntää yrityksen muissa kanavissa, tuottaa hyvää jaettavaa aineistoa
 • Hakukoneiden kautta uudet asiakasryhmät tavoitettavissa

Haasteena

 • Asiakkaiden tavoittaminen vaatii sisältömarkkinointia
 • Laajan sisällön ylläpito ja päivitys
 • Palvelu rooli yrityksen muussa viestinnässä on hyvä määrittää

Numerokohtainen pdf

 • Edullinen tapa tehdä painetusta lehdestä sähköinen
 • Hyvä arkisto julkaistuista sisällöistä

Haasteena

 • Mahdoton lukea mobiilisti – julkaisu on sivu sivulta painetun kaltainen
 • Sisältö hankalasti löydettävissä