Selekti Inbound
Selekti Inbound

Markkinoinnin automaatio ja liidien hoivaaminen

Automaation avulla henkilöä ohjataan eteenpäin kohti ostopäätöstä.

Markkinoinnin automaatio on muutakin kuin automatisoitujen sähköpostien lähettämistä. Inbound-markkinoinnissa sitä voidaan hyödyntää sisältöjen levityksen lisäksi myös liidien hallintaan, esimerkiksi muuttaa liidin tilaa tai siirtää liidi työnkulusta toiseen tämän tekemien toimenpiteiden mukaan.

Nimensä mukaisesti markkinoinnin automaatio vähentää markkinoinnin toimenpiteisiin tarvittavan manuaalisen työn määrää.

Selekti Inbound - Liidien hallinta

Liidien hoivaaminen (Lead nurturing)

Vaikka henkilö olisi osoittanut kiinnostuksensa palveluanne kohtaan, tämä ei tarkoita että hän olisi vielä valmis ostamaan. Tällöin voimme automaation avulla pitää henkilön mielenkiintoa yllä, kasvattaa yrityksesi asiantuntijuutta, ja ohjata henkilöä kohti kaupantekoa. Liidin hoivaaminen tapahtuu tarjoamalla aiheeseen liittyvää sisältöä harkitusti, sopivia kanavia hyödyntäen. Tavoitteena on, että henkilö hakeutuu tekemään kaupan kun on siihen itse valmis.

Selekti Inbound - työnkulut

Työnkulut (Workflows)

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa liidien automaattisen hallinnan HubSpot CRM:ssä. Työnkulkuja voidaan suunnitella esimerkiksi jokaisen ostajapersoonan mukaan erikseen.

Työnkulut voivat käynnistyä käyttäjän täytettyä lomakkeen tai tehtyä tietyn määrän ennalta määrättyjä toimenpiteitä sivustolla, kuten luettuaan tietyn aihepiirin blogipostauksia. Työnkulut voivat olla myös päivämäärään sidottuja.

Työnkulkujen avulla voimme tarjota henkilöille personoidumman käyttäjäkokemuksen ja juuri häntä kiinnostavaa sisältöä, oikealla ajoituksella.

Tutustu Selekti Inbound -palvelukokonaisuuksiin ja hinnoitteluun

Palvelumme räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Lopulliseen kokonaisuuteen vaikuttavat yrityksesi budjetti, tavoitteet ja kuinka tehokkaasti ne halutaan saavuttaa, sekä palveluun valittavat toimenpiteet.

Kootaan yhdessä sinun tavoitteisiin ja budjettiin sopiva kokonaisuus.

Katso palvelukokonaisuudet

Selekti on HubSpot-kumppani