Inbound-markkinointi

Selekti Inbound on markkinoinnin palvelumme kasvuhaluisille yrityksille, jotka haluavat saada kaiken hyödyn irti digitaalisesta markkinoinnista.

Ihmisten ostokäyttäytyminen on muuttunut. He etsivät tietoa verkosta ja tekevät entistä useammin ostopäätöksensä ennen kuin ottavat yhteyttä myyjään.

Inbound-markkinointi vastaa muuttuneeseen ostokäyttäytymiseen. Se on markkinoinnin kokonaisuus joka rakennetaan juuri sinun asiakkaasi ostopolku huomioiden.

Inbound-markkinoinnin avulla tarjoat oikeanlaista sisältöä, juuri oikealle yleisölle, oikeaan aikaan.

Inbound-markkinoinnin periaate

Inbound-markkinoinnin periaate - Selekti

 

Houkuttele liikennettä

Inbound-markkinointi perustuu laadukkaaseen sisältöön, joka vastaa potentiaalisen asiakkaasi kipupisteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Tarjoamalla ostajapersoonillesi personoitua sisältöä valituissa kanavissa, houkuttelet sivustollesi laadukasta liikennettä.

Suunnitelmallisen sisällöntuotannon avulla orgaanisen liikenteen määrä sivustollasi kasvaa jatkuvasti.

 

Vierailijoista liideiksi

Suurin osa sivustojen vierailijoista eivät ole valmiina ostamaan. Tästä syystä he eivät täytä tarjouspyyntölomaketta, tai ota yhteyttä. Valjasta sivustosi liidien hankintaan tarjoamalla kävijälle ostopolun vaiheisiin sopivia houkuttelevia keinoja jättää yhteystietonsa. Tällaisia voivat olla mm. oppaan lataukset, webinaareihin tai tapahtumiin ilmoittautuminen, chatbotit sekä uutiskirjeiden ja blogien tilaukset.

 

Liidistä asiakkaaksi

Oppaan lataaja voi olla vielä kaukana asiakkuudesta. Markkinoinnin automaation avulla hoivaat liidejä tarjoamalla heitä kiinnostavaa sisältöä ja ohjaamalla heitä ostopolulla eteenpäin. Markkinoinnin teknologian avulla voit tunnistaa, koska liidi on lähellä ostopäätöstä. Tässä kohtaa myynnin ja markkinoinnin yhteistyö korostuu.

 

Ilahduta asiakastasi

Uusilla asiakkaillasi voi olla paljon kysyttävää palveluistasi. Tarjoa heille personoitua ja ajankohtaista tietoa, ja saa heidät tuntemaan, että he tekivät oikean päätöksen valitessaan yrityksesi palvelut. Jos uusien asiakkaiden viesteissä toistuvat samat kysymykset, tarjoa vastauksia automaattisesti ennen kuin he ehtivät kysyä. Tyytyväiset asiakkaat suosittelevat yritystäsi muillekin.


BLOGI: Mitä inbound-markkinointi on?
BLOGI: Miten inbound-markkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista?
BLOGI: Millaiselle yritykselle inbound-markkinointi sopii?


Selektin tapa tehdä inbound-markkinointia

Tehokkaan inbound-markkinoinnin toteutuksessa tulee huomioida neljä osa-aluetta;

  1. Ostajapersoonat. Ne henkilöt jotka markkinoinnilla halutaan saavuttaa.
  2. Tavoitteisiin perustuva strategia.
  3. Kokonaisuuden yhteen kokoava markkinoinnin järjestelmä.
  4. Suunnitelmallinen toteutus ja jatkuva kehittäminen.

Ostajapersoonat

Inbound-markkinointi alkaa ostajapersoonien määrittelyllä. Niiden tarkoitus on auttaa tuottamaan asiakaslähtöistä sisältöä joka vastaa henkilön kysymyksiin, löytyy hakukoneista ja saa aikaan toivottua toimintaa. Kun tiedät tarkasti kenelle markkinoit, sitä todennäköisempää on että markkinointisi tuottaa tuloksia.

Ostajapersoonat ovat asiakasdatan, haastattelujen ja olettamusten perusteella määriteltyjä kuvauksia ihanneasiakkaistasi.

Strateginen suunnittelu

Markkinoinnin tavoitteiden tulee perustua yrityksesi liiketoiminnan kasvutavoitteisiin, siis euroihin. Tarkennamme yrityksesi tavoitteet, muunnamme ne markkinoinnin tavoitteiksi, sekä laadimme suunnitelman millaisilla toimenpiteillä ja sisällöillä pyrimme tavoitteet saavuttamaan.

Kun ostajapersoonat on määritelty, on aika siirtyä sisältösuunnitelman laatimiseen. Sisältösuunnitelma kokoaa yhteen ne sisällöt, jotka kullekin ostajapersoonalle tullaan toteuttamaan hänen eri ostopolkunsa vaiheisiin.

HubSpot

Tehokas inbound-markkinointi vaatii järjestelmän, joka kokoaa kaiken datan yhteen paikkaan, niin markkinoinnin kuin myynninkin hyödynnettäväksi.

HubSpotin avulla hoivaamme liidejä, tarjoamme heille oikeaa sisältöä juuri oikeaan aikaan, vähennämme turhia manuaalisia työvaiheita sekä helpotamme myyjiesi työtä.

Jatkuva toteutus ja kehittäminen

Kun markkinoinnin suuntaviivat ovat selvillä, sekä HubSpotin käyttöönotto suoritettu, on aika ryhtyä toteuttamaan suunnitelman mukaisia sisältöjä ja toimenpiteitä.

HubSpotin tarjoaman analytiikan ja koko ostopolun kattavan seurannan avulla näemme mitkä toimenpiteet tuottavat tulosta, ja mitkä eivät. Kehitämme sitä mikä toimii, ja luovumme turhista toimenpiteistä.