Hakukoneoptimoinnin seuraava kehitysaskel – aiheryppäät eli topic clusterit

Kirjoittanut Ville, 27.3.2019

Google tunnetusti kehittää hakukoneensa algoritmia jatkuvasti parantaakseen käyttäjäkokemusta. Se ymmärtää entistä paremmin aihepiirejä ja asiayhteyksiä, eikä henkilön käyttämä hakutermi välttämättä edes esiinny sivustolla johon hakukone kävijän ohjaa.

Yksi tähän kehityssuuntaan vaikuttava tekijä oli Googlen algoritmiinsa vuonna 2015 tekemä päivitys nimeltä RankBrain. Se on Googlen koneoppimiseen liittyvä algoritmi, joka on suunniteltu ymmärtämään ihmisten hakutermejä. RankBrain yhdistelee aikaisemmin tehtäviä hakuja ja aihepiirejä, ja päättelee näin parhaan hakutuloksen.

Tämä kehityssuunta tulee vaikuttamaan sisällön suunnitteluun ja sisältöstrategiaan.

Järjestelmällisiksi ryhmiksi kootut sisällöt auttavat hakukoneita hahmottamaan sivuston sisältörakennetta. Tämän lisäksi ne palvelevat myös lukijaa, joka löytää kiinnostavaa aihetta käsittelevät sisällöt järkevästi jäsenneltynä. Siinä missä ennen blogiartikkelit ja sisältösivut löytyivät sieltä täältä pitkin nettisivuja, voidaan aiheryppäiden avulla koota kaikki samaa aihetta käsittelevät sisällöt helposti löydettäviksi kokonaisuuksiksi.

Miten topic clusterit eli aiheryppäät toteutetaan?

Topic clusterin perusta on niin kutsuttu pilarisivu (pillar page). Se on aiheesta päätasolla kertova sisältösivu, johon on koottu hakemiston omaisesti linkit yksityiskohtaisempiin, samaa aihetta käsitteleviin alasivuihin. Parhaimmillaan pilarisivulle päätyvä henkilö siis löytää kaiken tarvittavan tiedon, jota aiheesta tarvitsee tietää.

Pilarisivu sijaitsee yleensä sivuhierarkiassa lähellä päätasoa, jolloin hakukonenäkyvyys ei jää ainakaan kiinni liian piilossa olevasta sivusta.

Alasivut (subtopics) kertovat samaan aihealueeseen kuuluvasta asiasta yksityiskohtaisemmin. Alasivu voi käsitellä esimerkiksi yksittäistä kysymystä joka henkilölle saattaa aiheesta herätä.

Esimerkiksi, jos pilarisivu kertoo aiheesta Inbound-markkinointi, voi alasivu olla blogiartikkeli yksityiskohtaisemmasta aiheesta, kuten Kenelle inbound-markkinointi sopii. Ja totta kai, jos sisältö tarjoaa vastauksen henkilön hakukoneelle esittämään kysymykseen, on sivulla paremmat mahdollisuudet nousta esille hakutuloksissa.

Alasivulta löytyy linkki takaisin pilarisivulle, jolloin hakukone pääsee esteettömästi ryömimään koko ryhmittelyn läpi.

Kun sivuston sisältö suunnitellaan valmiiksi aiheryppäisiin, on sivustorakenteen ja sisältöjen hallintakin helpompaa. Sivujen sisäiset linkitykset tulevat järjestelmällisesti tehtyä, ja sisällöntuottaja näkee mihin aihepiireihin sisältöä tulee tuottaa lisää ja mitä aiheita vielä puuttuu.

HubSpotista löytyy oma työkalunsa sisältöstrategian ja aiheryppäiden suunnitteluun. Työkaluun lisätään sivut jotka ryhmään kuuluvat. Samalla järjestelmä tarkistaa, löytyykö sivujen väliltä asiaankuuluvaa linkitystä.

Käyttäjä voi myös tarkastella analytiikkaa aiheryhmittäin, ja nähdä mikä sisältö toimii parhaiten. HubSpotin raporteista näkee mm. kuinka monta asiakasta kustakin aiheryppäästä, tai siihen sisältyvästä sisällöstä on saatu.